چگونه انسولین کشف شد؟؟!!

1393/1/10

یک پزشک یونانی دوهزار سال پیش، مرض قند را به این صورت توصیف کرده بود:
«این یک نوع بیماری است که گوشت را آب کرده و به ادرار تبدیل می کند»
و امروز در دنیای فن آوری و اطلاعات بسیار آسان این بیماری را با آب قلیایی به کنترل خود در آورید


ادامه مطلب

نکاتی علمی در مورد orp,ph

1392/12/9

نکاتی علمی در مورد orp . ph . و.......

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/4.jpg

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/5.jpg