آب یونیزه قلیایی چه تأثیری روی بیماری آنوکسی ( Anoxia) می گذارد؟

1393/1/18

آب یونیزه قلیایی چه تأثیری روی بیماری آنوکسی ( Anoxia) می گذارد؟

Anoxia  وضعیتی است که در اکثر موارد در افرادی که شیمیایی شده اند و یا در طول زندگی در معرض استرس ها و تنش های زیاد قرار گرفته اند مشاهده می شود و یکی از دلالیل اصلی آن عدم جذب اکسیژن به صورت صحیح و ناقص بودن متابولیسم می باشد که در این موارد به دلیل تولید زیاد اسید در بدن ما با خوردن آب یونیزه قلیایی  , می توانیم بصورت صحیح و مؤثر عمل جذب اکسیژن را در بدن احیا کرده و با دفع سموم و کامل شدن متابولیسم بدن تا حد بسیار زیادی از بروز این وضعیت جلوگیری کرده و یا پیشرفت آن را به تعویق بیاندازیم .


با نوشیدن آب یونیزه قلیایی نگران آلودگی هوا نبا شید.

1393/1/18

http://www.energynarin.com/wp-content/uploads/2013/07/3512.jpg

آلودگی هوا یکی از اصلی ترین عوامل بیماری هایی مانند: آسم ،تنگی نفس،برونشیت مزمن و حتی سرطان های ریه میباشد متاسفانه در کشور ما سالانه بیش از 3000نفر مبتلا به این بیماری ها می باشند و یکی از اصلی تر این عوامل بیما ری های قلبی میباشد؛ مابا نوشیدن آب یونیزه قلیایی به راحتی می توانیم تمامی تا ثیراتی که بر اثر تنفس هوای آلوده در بدن مان ایجاد شده را از بین برده و آنها را دفع کنیم زیرا آب یونیزهقلیایی با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی واکسیژن بالا از روند اکسیداسیون سریع اندام ها و ریه و برونش هابر اثر آلودگی جلوگیری کرده و با ویژگی اکسیژن بالا اندامهای ضروری بدن ما را بهتر اکسیژن رسانی میکند و باعث دفع سمومات و ذرات معلق سمی از بدن و ریه های ما می شود.

با نوشیدن آب یونیزه قلیایی نگران آلودگی هوا نبا شید.

اکسیژن با لا در آب یونیزه قلیایی به را حتی می تواند تاثیرات مخرب سیگار و آلودگی هوا را از بین برده و با قدرت آنتی اکسیدان با لا مانع از تخریب سلول ها و اندام ها ی درونی بدن بر اثر گاز ها و ذرات معلق سمیو رادیکال های آزادشود.