مولکولهای آب بررسی شده توسط دکتر ایموتو

1391/11/24

مولکولهای آب بررسی شده توسط دکتر ایموتو دانشگاه ژاپن

حتما ببینید 

دانلود کنید


ادامه مطلب

پاور پوینت درموردآب قلیایی جالب

1391/11/24

پاور پوینت در مورد آب قلیایی ببینید


دانلود کنید