وقتی یک نوشابه میخورید، چه اتفاقی میافتد؟

1391/11/30

وقتی یک نوشابه میخورید، چه اتفاقی میافتد؟ ؟؟؟؟؟؟

اسیدی برابر با اسید باطری ماشینتان را به راحتی وارد بدنتان میکنید

 ادامه مطلب را حتما مطالعه فرمائید .


ادامه مطلب

پاور پوینت دوم درموردآب قلیایی

1391/11/29

پاور پوینت جالب و تاثیر گذار آب قلیایی

دانلود کنید

 

کاملا جدی بگیرید

عضو سایت شوید تا مطالب سودمند برایتان ارسال شود

اگر به سلامت خود اهمیت میدهید وقبول دارید که سلامتی یک رکن مهم و اساسی زندگی است 

دقت داشته باشید که 70 تریلیون سلول بدن شما وابسته به محیط قلیایی است  وباید از محیط اسیدی خارج گردد

که با مصرف این آب این امکان فراهم میشودکه بدن قلیایی شود وسلامتی به بدن باز گردد .