عملکرد آب قلیایی دربدن

1391/12/14

آب قلیایی

 

ادامه حیات در موجودات وابسته به آب است که فراوانترین ماده در بافت های گیاهی و حیوانی و دنیای اطراف ما می باشد. بیش از 80% سطح زمین را آب پوشانده است. آب در بیشتر فرایندهای متابولیسمی بدن، نقش حیاتی دارد. هنگام گوارش غذا ، مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار می گیرد. تقریباً 70% وزن بدن را آب تشکیل می دهد. برای عملکرد درست، بدن روزانه به 1 تا 7 لیتر آب یونیزه قلیایی نیاز دارد. البته این میزان آب به مقدار فعالیت بدن، دمای هوا، رطوبت و دیگر عوامل بستگی دارد. آب از طریق ادرار، مدفوع، تعریق و همچنین از طریق بازدم به شکل بخار آب دفع می شود.

                                                               ادامه مطلب ................

 

 

happy-people


ادامه مطلب

چگونه آب قلیایی به کاهش وزن کمک میکند

1391/12/12

چگونه آب قلیایی به کاهش وزن کمک می کند

بسیاری از مردم با هدف کاهش وزن به رژیم غذایی و ورزش رو می آورند، اما زمانی که کاهشی در وزن خود مشاهده نمی کنند، مأیوس می شوند. تحقیقات نشان داده است که جزء سومی نیز در کاهش وزن وجود دارد : آب ، بنابراین کاهش وزن مؤثر و رسیدن به وزن ایده آل با ترکیب صحیح رژیم غذایی، ورزش و آب به دست می آید و بهترین گزینه برای آب مصرفی، آب یونیزه قلیایی است.

 

                             ادامه مطلب......


ادامه مطلب