درمان طبیعی سندرم متابولیک

1391/12/16

درمان طبیعی سندرم متابولیک

سندرم متابولیک به pH پایین ادرار وابسته است. شکل زیر رابطه میان تغییر pH و تعداد مبتلایان به سندرم متابولیک را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود با کاهش pH ادرار، تعداد علائم سندرم متابولیک افزایش می یابد.

ادامه مطلب............


ادامه مطلب

تاثیر آب قلیایی بر درمان افسردگی

1391/12/14

تاثیر اب قلیایی بر درمان افسردگی

 

درمان افسردگی

اختلال افسردگی یکی از شایعترین تشخیص های روانپزشکی است که مشخصه آن خلق افسرده و با احساس غمگینی، اعتماد به نفس پایین و بی علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره مشخص می شود، چیزی که از آن بعنوان «سرماخوردگی روانی» یاد می شود. اما  آب قلیایی تاثیر بسیار شگرفی دارد که ....

ادامه مطلب لطفا........

 


ادامه مطلب