نمایندگی استان خوزستان شهرستان آبادان

1396/2/19
نمایندگی استان خوزستان شهرستان آبادان

مژده به اهالی خونگرم وبا محبت استان خوزستان شهرستان آبادان 

نمایندگی آب قلیایی در شهرستان آبادان راه اندازی گردید 

اهالی خوب  استان خوزستان میتوانند با نماینده آب قلیایی 

در شهرستان آبادان آقای باقری

09166318726

06153322995

تماس بگیرند ..

 


بارداری وآب یونیزه قلیایی

1395/1/26
بارداری وآب یونیزه قلیایی

تاثیر آب یونیزه قلیایی در بارداری  

 

تاثیر آب یونیزه قلیایی در بارداری

فواید استفاده از آب یونیزه قلیایی حاوی آنتی اکسیدان ، در بیماران با امراض زنانه بسیار ثابت شده ا ست و دلیل اصلی آن این است که این آب می تواند سموم بدن را خنثی کند . در طول دراز مدت این آب را بر روی افراد مبتلا به فشار خون بالای دوران بارداری آزمایش کردند و دریا فتند که متو سط هوش نوزادان با مصرف آب یونیزه قلیایی افزایش یافته و باعث قوی تر شدن ، سالم تر و باهوش تر شدن آنها می شود .

Pregnancy Guide

 

ادامه مطلب ..

 


ادامه مطلب