آب قلیایی و افراد دیالیزی

1393/2/26
آب یونیزه به چه صورت بر روی افرادی که دیالیز می شوند تاٴثیر می گذارد ؟

الف : اثر آنتی اکسیدان بالا در آب یونیزه و قلیایی موجب می شود باقی مانده بافت کلیه در افرادی که 10% تا 30 % از کلیه آنها هنوز کارایی خود را حفظ کرده اما فیلتریشن کلیه در بدن آنها خوب کارنمی کند و بر اثر فشار , کارکرد زیاد و تجمع سموم در معرض خطر و از بین رفتن قرار دارد حفظ شود , آنتی اکسیدان موجود در این آب موجب می شود سم زدایی در کلیه ها بهتر انجام شده و فشار زیادی که کلیه ها متحمل می شوند کمتر و نیازی به کارکرد بیش از حد کلیه ها نباشد و حتی موجب بازسازی کلیه ها خواهد شد .

ب : افرادی که هر دو کلیه خود را از دست داده اند , دارای خون سنگینی هستند ( غلظت خون بالایی دارند ) که این غلظت خون بالا فرد را در معرض خطر سکته های قلبی و مغزی قرار می دهد اما آب یونیزه و قلیایی سلامت قرن جدید موجب کاهش غلظت خون شده و از بروز سکته های قلبی و مغزی در بیمار جلوگیری می کند .

دیابت خود را بمیزان قابل توجهی کنترل کنید

1393/2/26

آیا میدانید می توانید دیابت خود را به میزان قابل توجهی کنترل کنید؟

1 - با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی ،رادیکال های آزاد مخرب را که دراین بیماری ایجاد شده و سلولها و بافتها را با خطر آسیب وتخریب مواجهکرده اند ،از بین برده و خنثی می کند

2 - دارای خوشه های کوچکی از مولکولهای آب است که به راحتی جذب سلولها می شوند.

3 - قلیایی است وسبب فعال شدن پروتئین هایی می شود که قند خون را کاهش می دهند.

4 - با داشتن اکسیژن و الکترونهای اضافی ،انرژی بیشتری را برای بدن که با کاهش انرژی و خستگی مواجه شده، فراهم می آورد. مصرف آب یونیزه قلیایی همراه با کاربرد رژیم غذایی قلیایی مهمترین تصمیم در زندگی شماست که برایتان سلامتی و شادی را به ارمغان خواد اورد.بارژیم غذایی قلیایی شما فقط مواد سالم و مغذی را وارد بدن خواهید کرد و مواد زائد و اسیدهای مخرب را از بدنتان با استفاده از آب یونزه قلیایی دور خواهید نمود.دیابت نیز بیماری است که بدن در آن بسیار اسیدی شده و شما با مصرف آب یونیزه قلیایی و رژیم قلیایی می توانید بدن خود را به حالت تعادل و سلامت باز گردانید.