آب قلیایی وسیستم گوارش

1393/3/26

ترش کردن

 

یا مشکل سوءهاضمه از مهمترین دردهای تشنگی ونشانه کم آبی بدن  انسان هستند، فقط باید با افزایش مصرف آب (آب قلیایی)سالم و کافی درمان شود. ترش کردن اولین مرحله درد به تدریج تشدید شونده ای است که مشکل سوءهاضمه و سرانجام درد زخم گوارشی نامیده می شود.

                                                                   ادامه مطلب..............


ادامه مطلب

آب قلیایی و بیماری ام اس

1393/3/24

بیماری ms و مجعزه آب یونیزه قلیایی

افرادي كه از نظر ژنتيكي داراي طبع سردي هستند و مدام از غذ اهاي سرد (غذ ا هايي با pH اسيدي ) به حد وفو ر ا ستفاده می کنند و همچنین علا قه زيا دي به خوردن ترشيجات و امثا ل آن را دارند ، بيشتر در معرض بيماري ( ام . اس ) قرار مي‌گيرند . عموماً در بيماران مبتلا به ( ام . اس ) pH خون گرايش به حالت اسيدي دارد . آب یونیزه قلیایی با قدرت جذب بالا و pH قلیایی، اسید لاکتیک موجود در عضلات که به انقباض آن ها می انجامد را خنثی نموده و همچنین با تسریع جریان خون باعث بهبود روند بیماری می شود .

                                                                                                           ادامه مطلب ........


ادامه مطلب