گروه سلامت ایران آب وامادگی برگزاری سمینارهای سلامت

1391/10/28

مدیریت محترم ....../....../......

 

با سلام  واحترام بعرض جنابعالی وهمکاران عزیز در ان مجموعه میرساند:

با توجه به پیشرفتهای علمی در سراسر جهان وکشف رازهای سالم زیستن جامعه بشری از دیر بازاهمیت خاصی برای آب سالم قائل بوده وآب به عنوان یکی از پنج عنصر مهم طبیعت وبدن بوده و مکملی مهم ویک عامل ضروری برای سلامتی انسان است .

آب قلیایی با بیش از 40 سال تحقیقات گسترده به واسطه دانشمندان نتایج اعجاب آوری بدست آمده که بطور اختصار بعرض جامعه فهیم ایران وهمکاران آن مجموعه  میرسانیم .

 Phکاملا قلیایی از 8.5 تا 9.5

قدرت آننتی اکسیدان بسیار بالا

کریستالی شکل بودن مولکول های تشکیل دهنده آب سبک

اکسیژن با حجم بسیار بالا

که این ویژگیها برای تعادل اسید و قلیایی بدن ما بسیار مهم بوده ونقش غیر قابل انکار بسیاری در سلامتی ودرمان بیماری های بدن دارند

از آنجائیکه آن..../..../.... مجموعه ای آموزشی /اداری /و.........است وکاربرد این آب بدلیل تحقیقات انجام شده بسیار مفید وسودمند میباشد وسمینارهای گوناگونی نیز تا کنون در استان برگزار گردیده کارشناسان این دستگاهها حاضر به برگزاری سمینار سلامت در مجموعه شما برای کارکنان وخانواده آنان  میباشند تا با واقعیتهایی بسیار دقیق از آب آشامیدنی بشما ارائه دهند .لذا در صورت تمایل با هماهنگی قبلی این سمینار برگزار خواهد شد . 


درمان قند خون باسابقه 5 سال واستفاده 5روزه آب قلیایی

1393/8/11

آقای ریاحی زاده مدت 5 سال است که مبتلا به دیابت میباشد .هفته گذشته به دفتر مراجعه نمودند .مدت 5 روز از آب قلیایی استفاده کرد .بعد از آزمایش اکنون قند خون نامبرده 80 بود که کاملا در حد طبیعی است ..

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%82%D9%86%D8%AF.jpg