نمونه ای دیگر از آثار شفا بخش اب قلیایی

1392/3/5

 

نمونه ای دیگر درمان با اب قلیایی

http://s1.picofile.com/file/7778500642/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C.jpg
 


استفاده کننده گان دستگاه آب قلیایی وبهبود بیماریها

1391/11/13

1- استفاده کننده محترم این دستگاه وبهبود بیماریهای قند - چربی خون - سنگ کلیه وناراحتی شدید گوارش

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg

ویدئو دانلود کنید

2- استفاده کننده محترم این دستگاه ودفع راحت سنگ کلیه وعدم سنگ سازی مجدد

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/ghasemi.jpg

ویدئو دانلود کنید

3- استفاده کننده محترم وبرطرف شدن ناراحتی اعصاب وناراحتی شدید گوارش

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/balali.jpg

ویدئو دانلود کنید

مشخصات افراد بالا در دفتر موجود است ومیتوانید برای کسب اطلاعات دقیق تماس بگیرید

 

 


دست خط افراد بهبود یافته آب قلیایی

1391/11/2

نمونه دست خط افراد استفاده کننده از این آب در شهرکرد :

 

  

و 

 

در جمله 100 سی سی منظور واحد بوده که 100 واحد درست است 


گروه سلامت ایران آب وامادگی برگزاری سمینارهای سلامت

1391/10/28

مدیریت محترم ....../....../......

 

با سلام  واحترام بعرض جنابعالی وهمکاران عزیز در ان مجموعه میرساند:

با توجه به پیشرفتهای علمی در سراسر جهان وکشف رازهای سالم زیستن جامعه بشری از دیر بازاهمیت خاصی برای آب سالم قائل بوده وآب به عنوان یکی از پنج عنصر مهم طبیعت وبدن بوده و مکملی مهم ویک عامل ضروری برای سلامتی انسان است .

آب قلیایی با بیش از 40 سال تحقیقات گسترده به واسطه دانشمندان نتایج اعجاب آوری بدست آمده که بطور اختصار بعرض جامعه فهیم ایران وهمکاران آن مجموعه  میرسانیم .

 Phکاملا قلیایی از 8.5 تا 9.5

قدرت آننتی اکسیدان بسیار بالا

کریستالی شکل بودن مولکول های تشکیل دهنده آب سبک

اکسیژن با حجم بسیار بالا

که این ویژگیها برای تعادل اسید و قلیایی بدن ما بسیار مهم بوده ونقش غیر قابل انکار بسیاری در سلامتی ودرمان بیماری های بدن دارند

از آنجائیکه آن..../..../.... مجموعه ای آموزشی /اداری /و.........است وکاربرد این آب بدلیل تحقیقات انجام شده بسیار مفید وسودمند میباشد وسمینارهای گوناگونی نیز تا کنون در استان برگزار گردیده کارشناسان این دستگاهها حاضر به برگزاری سمینار سلامت در مجموعه شما برای کارکنان وخانواده آنان  میباشند تا با واقعیتهایی بسیار دقیق از آب آشامیدنی بشما ارائه دهند .لذا در صورت تمایل با هماهنگی قبلی این سمینار برگزار خواهد شد . 


درمان قند خون باسابقه 5 سال واستفاده 5روزه آب قلیایی

1393/8/11

آقای ریاحی زاده مدت 5 سال است که مبتلا به دیابت میباشد .هفته گذشته به دفتر مراجعه نمودند .مدت 5 روز از آب قلیایی استفاده کرد .بعد از آزمایش اکنون قند خون نامبرده 80 بود که کاملا در حد طبیعی است ..

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%82%D9%86%D8%AF.jpg


درمان رفلکس معده و..

1393/6/9

بنام خدا

دست خط استفاده کننده آب قلیایی در بیماری رفلکس معده

وانجام آزمایشات گوناگون بر روی آب دستگاه قلیایی

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D9%81%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%AA.jpg


نمونه بیماران شفا یافته از آب قلیایی

1393/4/24

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DA%86%20%D8%A7%D9%84.jpg

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.jpg

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87.jpg


نیترات در آب آشامیدنی در افزایش بیماری nhl

1393/4/23

نیترات در آب آشامیدنی در افزاش خطر بیماری NHLنقش آفرین است

NHL بیماری سرطان سیستم لنفاوی است.مطالعه سازمان بین المللی سرطان (NCI) نشان میدهد كه آلودگی آب آشامیدنی با نیترات كه یك تركیب شیمیایی موجود دركودهای شیمیایی است ممكن است در افزایش خطر بیماری لنفاویNHL مخصوصا در مناطق با فعالیت كشاورزی نقش داشته باشد.در تحقیق منتشر شده در مجله Epidemiology (سپتامبر1996) ، دانشمندان NCI ،مركز درمانی دانشگاه نبرسكا در اماها ودانشگاه جان هاپكینز در بالتیمرمتوسط مقدار نیترات مصرفی روزانه در آب آشامیدنی آن دسته از اهالی نبرسكارا كه مبتلا به بیماریNHL تشخیص دادهشده بودند را اندازه گیری كردند و با گروه شاهدی مه مبتلا به این بیماری نبودند و در مناطق مشابه افراد مبتلا زندگی میكردند مقایسه كردند. در ای تحقیق هر دو گروه از منبع آب در اختیار عموم استفاده میكردند.عنوان مقاله فوق'نیترات آب مصرفی وواحتمال خطر بیماری لنفاوی 'میباشد.در این مطالعه مشخص شد هرچه مقدار نیترات مصرفی از آب آشامیدنی بیشتر بود، احتمال ابتلا توسعه بیماری در آنها بیشتر بود .افرادی كه مبتلا به این بیماری بودند احتمال مصرف بالاترین غلظتهای نیترات در آنها به نسبت دو برابر بیشتر از افراد سالم بود.

از قول دكتر ماری.اچ. وارد از NCI كه راهنمای تحقیق است این مطالعه اولین مطالعه در مطالعات اپیدمیولوژی است كه ارتباط بین نیترات در آب مصرفی و خطر ابتلا به بیماری سرطان سیستم لنفاوی NHLرا نشان میدهد. یافته ها …… زیراآلودگی آبهای زیر زمینی به نیترا ت مسئله بسیاری از مناطق آمریكا است. به هرحال هنوز قطعا مشخص نیست كه این یافته ها مشخصا به اثرات نیترات مربوط باشد. متغیر محتمل دیگر

تا سال 1973نمونه های بیماری در آمریكا حدود 75 درصد افزایش پیدا كرد .یكی از بیشترین افزایشها در بین سایر سرطانها .

تخمینی تعداد مبتل یان به این بیماری را درسال 1996، 52700 نفر شناسایی كرده بود كه گفته شده بود تعداد23300 نفر از آنها خواهند مرد. NCI تعداد مبتلایان مرد را یك مرد از بین 52 مرد و یك زن از بین 62 زن در آمریكا تخمین زده است. و كمی كمتراز یكدرصدآنها ذر هردو جنس بخاطر این بیماری خواهند مرد.قسمتی از شواهد افزایش بیماری NHLدر سالیان اخیر در نتیجه همه گیر شدن بیماری ایدز میباشد.در آمریكا ، ابتلا به NHL در بیماران مبتلا به ایدز 60 برابرنسبت به جمعیت عمومی آمریكا بیشتر است .

دیده شده است كه علف كشها و حشره كشها در بین كشاورزان، استفاده كنندگان از آفت كشها وگروههای دیگری كه در معرض مقادی زیادی از این ترركیبات هستنددر ابتلای این بیماری نقش دارند.

نیترات درفالب تركیبات نیتروزه به عنوان عامل سرطانزا در بسیاری از خیوانات شناخته شده است. مطالعات بیو شیمیایی در انساننشان میدهد كه نیترات در آب با آمینو اسیدها تركیب میشود و این تركیبات سرطانزا را یجاد میكند. افزایشٍمرگ ومیر بخاطر NHLدر مناطق روستایی بیشتر شده است واین حقیقتی است كه ابتلای كارگران كشاورز در معرض این تركیبات راتا اندازهای توضیح میدهد.در تایید نقش نیترات تحقیقات جدید در مورد آب مصرفی در میان اهالی نبرسكاكه كشاورز نبودند نشان میدهد كه نیترات یا یا سایر تركیباتی كه در ارتباط با نیترات هستندممكن است عامل خطر دیگری برای ابتلا به NHLباشد.مطالعات اخیر در نبرسكا و چین نشان میدهد كه دو بیماری NHLو LUKEMIAممكن است در ارتباط با مقدار دریافت نیترات باشند اما مطالعه DANISHارتباطی را پیدا نكرده است. سطح نیترات در منابع آبهای زیر زمینی مناطق كشاورزی از حدود 40 سال قبل در نتیجه افزایش مصرف كودهای نیتروژنه افزایش پیدا كرده است.ٍآلودگی نیترات در مناطق جغرافیایی به مقدار نیتروژن بكار گرفته شده به صورت تقویت كننده ، كودهای طبیعی ، مشخصات زهكش زمین(امكان نفوذ آب از خاك به عمقهای پایین تر و منبعآب زیر خاك) ومنابع آلودگی هوتیی مثل دود اتومبیلها بستگی ارد. خاكها یبا زهكش مناسب با مصرف زیاد كود بیشترین سطح كود را در منابع آبیش خواهد داشت. مثلا بویژه مناق وسیع ایالت وسترن مركزی بلت ذرت نیترات بالاتری لز حد طبیعی دارند.توصیه آژانس محافظت از محیط زیست آمریكا (EPA) برای محدود كردن مقدار نیترات در آب آشامیدنی 10میلی گرم در یك لیتر آب آشامیدنی است.

یكی از نكات برجسته این تحقیق جدیدكه در آن از گروه شاهد نیز استفاده شده است ، در تعداد نمونه زیادی كه ارتباط علف كش 2,4-Dرادر غذا وسایر موارد محتمل را نیز بررسی میكند اینست كه محققان سطوح نیترات مصرفی را برای هر شخصی جدا تعیین مكردند تا اینكه نسبت سرطان را در جامعه وسیعی با سطوح متفاوت دریافت نیترات از آب آشامیدنی بررسی كنند.

برای این منظور محققان از اسنادی كه سطح نیترات در آب جامعه های زندگی افراد را از سال 1947ثبت كرده بودند، استفاده كردند و سؤال كردند كه هر فردی روزانه چقدر از آب ،قهوه وسلیر نوشیدنیهاییكه از آب ساخته میشد مینوشید .

محققان مقدار نیترات آب مصرفی از آ‘ آشامیدنی را برای 90زن و66 مرد مبتلا به NHL از سال 1983تاسال 1986مشخص كردندكه این دسته از منبع آب عمومی استفاده میكردند.وبرای گروه شاهد 276زن و251 مرد درمناطق شرقی نبرسكا را انتخاب كردند كه آنها هم از منبع آب عمومی استفاده میكردند. برای آنهایی كه مبتلا به NHLبودنداحتمال اینكه در دسته استفاده كنندگان از مقتدیر بالای نیترات باشند( مقدار دریافتی بطور متوسط 6.3 میلی گرم در هر روز زندگی از سن بلوغ) دو برابر بیشتر از افراد سالم بود. افرادی كه برای یك سال یا بیشتردر معرض استفاده از مقادیر بالاتر توصیه شده نیترات توسطEPI (10میلیگرم در یك لیتر آ‘ مصرفی )بودندكه21 در صد افراد كل جتمعه نمونه بودند ، 50 در صد خطر ابتلای بیشتری نسبت به آنهایی داشتند كه در معرض این سطح بالای نیترات نبودند.تجزیه های جداگانه مواردمبتلا به NHLو نیز افراد گروه شاهد كه از آب ….. چاه استفاده میكردند ارتباطی بین موارد ابتلا به NHLو سطوح نیترات در آب چاهها نشان نداده است. به هر حال غیر از UNLIkغیر از منابع آب عمومی ثبت مقدار نیترات آب چاههایprivateبرای طولانی مدت در دست نبود.آب نیترات چاهها فقط یكبار در طول مطالعه اندازه گیری شد كه این تعیین خطر سرطان آفرینی نیتراترا برای كسانیمه از آب چاهها استفاده میكنند را بسیار دشوار میكند.25 درصد چاهها مقدار نیترات زیادتری ازمقدار توصیه EPAداشته اند.بطور كلی افرادیكه ازآب چاهها استفاده میكننداحنمالا آبی با مقدار نیترات بیشتری مصرف میكنند تا افرادی كه از منابع آب عمومی استفاده میكنند كه به خاطركونستراكشن ساده تر و عم كمتر این چاهها است.

مقدار نیترات دریافتی از غذا نیز برای شخصی محاسبه شد.بیشترین مقدار مصرف نیترات اغلب مربوط به سبزیجاتی كه حاوی اسفناج ،چغندر ولتوس بود میشد. كه با خطر اندكی برای ایجاد NHLمرتبط بودند. این یافته كاملا مشخص………. احتمالا به لثرات ضد سرطانی تركیبات موجود در سبزیجات همانند ویتامین C و كاروتن ( تركیبات مربوط به ویتامین A)مربوط میشود.

NCIبیشترین برآوردها را درمورد ارتباط میان نیترات آب آشامیدنی و بیماری NHLدر سریهایی از مطالعات شاهد دار میان مقیمان ایالت ایوا و مینو سوتا ، دیگر ایالتهای كشاورزی ( آمریكا )كه مناطقی با مقدار بسارزیاد نیترات در آبهای زیرزمینی دارند، انجام داده است.

مصرف نیترات همچنین به عنوان فاكتور خطر آفرین احتمالی برای سرطان معده كه بیماری ای است كه كمتر در آمریكا نسبت به آسیا و بعضی مناطق جهان رایج است مورد مطالعه قرار گرفته است.