ترخیص از بیمارستان با ناامیدی ونگرانی شدید......آب قلیایی

1392/7/28

ترخیص بیمار از بیمارستان با ناامیدی ونگرانی شدید از دست دادن کلیه ها وبیماری قند

ومصرف 15 روزه آب قلیایی وامیدی دوچندان به زندگی

 

http://s3.picofile.com/file/7976731719/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg


درمان با آب قلیایی بعد از 4سال مداوا

1392/7/2

 4سال مداوا و با نوشیدن آب گوارای قلیایی ، درمان !!!!!!!!!!!

http://s2.picofile.com/file/7947990963/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87.jpg