درمان پسوریازیس با آب اسیدی

1399/4/17
 درمان پسوریازیس با آب اسیدی

درمان 20 ساله پسوریازیس با نوشیدن آب قلیایی و شستشو با آب اسیدی ..


کاهش قند خون

1396/2/19
کاهش قند خون

 مصرف سه بار آب قلیایی و کاهش بسیار خوب قند خون ..