برطرف شدن مشکلات گوارشی (رفلاکس اسید معده )

1399/4/17
برطرف شدن مشکلات گوارشی (رفلاکس اسید معده )

برطرف شدن مشکلات گوارشی (رفلاکس اسید معد ) شدید که منجر به سوختگی و عمل حنجره شده بود

 


بهبود آلرژی با نوشیدن آب قلیایی

1399/4/17
بهبود آلرژی با نوشیدن آب قلیایی

 بهبود آلرژی و خارش بدن با نوشیدن آب قلیایی