مشکلات تیروئید وگوارش و..

1393/11/2

جناب آقای حداد

ومشکلات تیروئید .. گوارش و...

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%20%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B41.jpg

 

 


درمان ناراحتی شدید گوارش وپروستات وسنگ کلیه

1393/9/4

 

بنام خدا

درمان ناراحتی شدید گوارش 

پروستات وسنگ کلیه 

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA.jpg


استفاده 10 روز از آب قلیایی وتاثیر آن

1395/12/4

استفاده جناب آقای بهادران مدت 10 روز از آب وبرطرف شدن ناراحتی معده ایشان

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87.jpg


مصرف این آب در دید چشمها و.....

1395/12/4

فیلم مصرف آب قلیایی وبهبود دید چشمها

 

دانلود

 

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20p.jpg

http://iran-water.pardis-cms.ir/uploads/user/iran-water/other/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D8%B4%D9%851.jpg


ترخیص از بیمارستان با ناامیدی ونگرانی شدید......آب قلیایی

1392/7/28

ترخیص بیمار از بیمارستان با ناامیدی ونگرانی شدید از دست دادن کلیه ها وبیماری قند

ومصرف 15 روزه آب قلیایی وامیدی دوچندان به زندگی

 

http://s3.picofile.com/file/7976731719/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg


درمان با آب قلیایی بعد از 4سال مداوا

1392/7/2

 4سال مداوا و با نوشیدن آب گوارای قلیایی ، درمان !!!!!!!!!!!

http://s2.picofile.com/file/7947990963/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87.jpg

 

 


قضاوت با شما خوبان

1392/6/24

قضاوت با شما خوبان

http://s3.picofile.com/file/7936859030/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg

http://s2.picofile.com/file/7936859886/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86_%D9%88%DA%86%D8%B1%D9%88%DA%A9_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA.jpg


درمان بیماری آرترو اسکلروز

1392/6/24

 با نظر لطف خداوند منان واستفاده از آب قلیایی

بیماری آرترو اسکلروز و 80درصد بهبودی

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ 

و هر چیز زنده ‏اى را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمی آورند

خودتان قضاوت کنید

http://s1.picofile.com/file/7936824515/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D9%87%D8%B1.jpg

 

 

 


آیا میدانید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1395/12/4

 

آیا میدانید ؟

آیا میدانید نوشابه که میل میکنید ولذت هم
میبرید چه بلایی بر بدن خود می آورید ؟؟؟؟
اسیدی قوی تر از باطری ماشینتان وارد بدنتان میکنید وبدن
 را آماده ابتلابه(سندروم متابولیک) سرطان پوکی استخوان ام اس فشار خون دیابت و سنگ کلیه سنگ کیسه صفرا و.....
می کنید

www.water135.com
جدی بگیرید. واین نوشیدنی مضر را از زندگی خود وعزیزانتان حذف کنید..

 


درمان بیماری دیابت

1392/5/30

با مصرف آب قلیایی بیماری دیابت درمان شده است واین یکی از صدها نفر است که کتبا اعلام داشته

http://s4.picofile.com/file/7902394943/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg