برطرف شدن مشکلات گوارشی (رفلاکس اسید معده )

1397/4/26
برطرف شدن مشکلات گوارشی (رفلاکس اسید معده )

برطرف شدن مشکلات گوارشی (رفلاکس اسید معد ) شدید که منجر به سوختگی و عمل حنجره شده بود

 


بهبود آلرژی با نوشیدن آب قلیایی

1397/3/16
بهبود آلرژی با نوشیدن آب قلیایی

 بهبود آلرژی و خارش بدن با نوشیدن آب قلیایی


مشکلات کلی بدن

1397/3/16
مشکلات کلی بدن

درمان مشکلات کلی بدن با مصرف آب قلیایی

 


برطرف شدن مشکل گوارش

1397/3/13
برطرف شدن مشکل گوارش

برطرف شدن مشکل گوارش در کمترین زمان و بدون عوارض جانبی دیگر


معالجه بدون نتیجه 8 ساله آفت دهان و درمان با آب قلیایی در کمترین زمان

1396/10/6
معالجه بدون نتیجه 8 ساله  آفت دهان و درمان با آب قلیایی در کمترین زمان

معالجه بدون نتیجه 8 ساله  آفت دهان و درمان با آب قلیایی در کمترین زمان 

 


درمان سریع غلظت خون

1396/10/6
درمان سریع غلظت خون

درمان سریع غلظت خون 

 


استقبال از آب قلیایی

1396/5/14
استقبال از آب قلیایی

استقبال از آب قلیایی .. 

 


یبوست و آب قلیایی

1396/4/15
یبوست و آب قلیایی

یبوست و آب قلیایی


درمان پروستات

1396/2/23
درمان پروستات

درمان پروستات ...

 

 


بهبودی کامل و نرمال قند

1395/9/13
بهبودی کامل و نرمال قند

با مصرف آب قلیایی ph  بالا

دیابت کاملا نرمال      85