بر طرف شدن دفع پروتئین

1397/5/20
بر طرف شدن دفع پروتئین

برطرف شدن مشکل دفع پروتئین و 


برطرف شدن مشکل دفع پروتئین

1397/5/20
برطرف شدن مشکل دفع پروتئین

برطرف شدن مشکل دفع پروتئین با مصرف آب قلیایی 


بهبود قند خون از 400 به 90 با مصرف آب قلیایی

1397/5/20
بهبود قند خون از 400 به 90 با مصرف آب قلیایی

بهبود قند خون با مصرف آب قلیایی 


دفع سریع سنگ کلیه با مصرف چند لیوان آب قلیایی

1397/5/7
دفع سریع سنگ کلیه با مصرف چند لیوان آب قلیایی

دفع سریع سنگ کلیه با مصرف چند لیوان آب قلیایی 


درمان مشکلات کلی بدن با استفاده از آب قلیایی

1397/5/6
درمان مشکلات کلی بدن با استفاده از آب قلیایی

درمان کلی مشکلات بدن با استفاده از آب قلیایی


استفاده از آب قلیایی و سرطان پانکراس ..

1397/5/6
استفاده از آب قلیایی و سرطان پانکراس ..

 نتیجه عالی بعد از مصرف آب قلیایی و رضایت صد در صدی 


برطرف شدن سنگ کلیه و سیاه شدن موها

1397/5/9
برطرف شدن سنگ کلیه و سیاه شدن موها

برطرف شدن سنگ و سیاه شدن موها 


برطرف شدن مشکلات گوارشی (رفلاکس اسید معده )

1397/4/26
برطرف شدن مشکلات گوارشی (رفلاکس اسید معده )

برطرف شدن مشکلات گوارشی (رفلاکس اسید معد ) شدید که منجر به سوختگی و عمل حنجره شده بود

 


بهبود آلرژی با نوشیدن آب قلیایی

1397/3/16
بهبود آلرژی با نوشیدن آب قلیایی

 بهبود آلرژی و خارش بدن با نوشیدن آب قلیایی


مشکلات کلی بدن

1397/3/16
مشکلات کلی بدن

درمان مشکلات کلی بدن با مصرف آب قلیایی