دفع سریع 6 سنگ کلیه در 5 روز

1397/11/2
دفع سریع 6 سنگ کلیه در 5 روز

دفع سریع 6 سنگ کلیه در 5 روز


تعجب پزشک معالج از روند درمان بیمار مبتلا به کانسر مغز استخوان ..چربی زیاد شکمی و......

1397/11/2
تعجب پزشک معالج از روند درمان بیمار مبتلا به کانسر مغز استخوان ..چربی زیاد شکمی و......

تعجب پزشک معالج از روند درمان بیمار

....مبتلا به کانسر مغز استخوان ..چربی زیاد شکمی و


برطرف شدن مشکلات کبد .فشارخون .

1397/7/14
برطرف شدن مشکلات کبد .فشارخون .

. برطرف شدن مشکلات کبد . دیابت .فشارخون .


اعلام رضایت اب قلیایی و اب اسیدی

1397/7/14
اعلام رضایت اب قلیایی و اب اسیدی

اعلام رضایت از آب قلیایی و آب اسیدی 


بهبود مشکل گوارش

1397/7/14
بهبود مشکل گوارش

بهبود مشکل گوارش با مصرف آب قلیایی


مشکل فشار خون و بهبودی با آب قلیایی

1397/7/14
مشکل فشار خون و بهبودی با آب قلیایی

بهبود فشار خون از 20 تا 27 و فعلا 10


برطرف شدن مشکل فشار خون

1397/7/14
برطرف شدن مشکل فشار خون

برطرف شدن مشکل فشار خون 


مشکلات روده و معده ونتیجه عالی از آب قلیایی

1397/5/22
 مشکلات روده و معده ونتیجه عالی از آب قلیایی

مشکلات روده و معده ونتیجه عالی از آب قلیایی


بر طرف شدن دفع پروتئین

1397/5/20
بر طرف شدن دفع پروتئین

برطرف شدن مشکل دفع پروتئین و 


برطرف شدن مشکل دفع پروتئین

1397/5/20
برطرف شدن مشکل دفع پروتئین

برطرف شدن مشکل دفع پروتئین با مصرف آب قلیایی