بهبود مشکل گوارش

1397/7/14
بهبود مشکل گوارش

بهبود مشکل گوارش با مصرف آب قلیایی


مشکل فشار خون و بهبودی با آب قلیایی

1397/7/14
مشکل فشار خون و بهبودی با آب قلیایی

بهبود فشار خون از 20 تا 27 و فعلا 10


برطرف شدن مشکل فشار خون

1397/7/14
برطرف شدن مشکل فشار خون

برطرف شدن مشکل فشار خون 


مشکلات روده و معده ونتیجه عالی از آب قلیایی

1397/5/22
 مشکلات روده و معده ونتیجه عالی از آب قلیایی

مشکلات روده و معده ونتیجه عالی از آب قلیایی


بر طرف شدن دفع پروتئین

1397/5/20
بر طرف شدن دفع پروتئین

برطرف شدن مشکل دفع پروتئین و 


برطرف شدن مشکل دفع پروتئین

1397/5/20
برطرف شدن مشکل دفع پروتئین

برطرف شدن مشکل دفع پروتئین با مصرف آب قلیایی 


بهبود قند خون از 400 به 90 با مصرف آب قلیایی

1397/5/20
بهبود قند خون از 400 به 90 با مصرف آب قلیایی

بهبود قند خون با مصرف آب قلیایی 


دفع سریع سنگ کلیه با مصرف چند لیوان آب قلیایی

1397/5/7
دفع سریع سنگ کلیه با مصرف چند لیوان آب قلیایی

دفع سریع سنگ کلیه با مصرف چند لیوان آب قلیایی 


درمان مشکلات کلی بدن با استفاده از آب قلیایی

1397/5/6
درمان مشکلات کلی بدن با استفاده از آب قلیایی

درمان کلی مشکلات بدن با استفاده از آب قلیایی


استفاده از آب قلیایی و سرطان پانکراس ..

1397/5/6
استفاده از آب قلیایی و سرطان پانکراس ..

 نتیجه عالی بعد از مصرف آب قلیایی و رضایت صد در صدی