برطرف شدن مشکلات کبد .فشارخون .

1397/7/14
برطرف شدن مشکلات کبد .فشارخون .

. برطرف شدن مشکلات کبد . دیابت .فشارخون .


اعلام رضایت اب قلیایی و اب اسیدی

1397/7/14
اعلام رضایت اب قلیایی و اب اسیدی

اعلام رضایت از آب قلیایی و آب اسیدی 


بهبود مشکل گوارش

1397/7/14
بهبود مشکل گوارش

بهبود مشکل گوارش با مصرف آب قلیایی


مشکل فشار خون و بهبودی با آب قلیایی

1397/7/14
مشکل فشار خون و بهبودی با آب قلیایی

بهبود فشار خون از 20 تا 27 و فعلا 10


برطرف شدن مشکل فشار خون

1397/7/14
برطرف شدن مشکل فشار خون

برطرف شدن مشکل فشار خون 


مشکلات روده و معده ونتیجه عالی از آب قلیایی

1397/5/22
 مشکلات روده و معده ونتیجه عالی از آب قلیایی

مشکلات روده و معده ونتیجه عالی از آب قلیایی


بر طرف شدن دفع پروتئین

1397/5/20
بر طرف شدن دفع پروتئین

برطرف شدن مشکل دفع پروتئین و 


برطرف شدن مشکل دفع پروتئین

1397/5/20
برطرف شدن مشکل دفع پروتئین

برطرف شدن مشکل دفع پروتئین با مصرف آب قلیایی 


بهبود قند خون از 400 به 90 با مصرف آب قلیایی

1397/5/20
بهبود قند خون از 400 به 90 با مصرف آب قلیایی

بهبود قند خون با مصرف آب قلیایی 


دفع سریع سنگ کلیه با مصرف چند لیوان آب قلیایی

1397/5/7
دفع سریع سنگ کلیه با مصرف چند لیوان آب قلیایی

دفع سریع سنگ کلیه با مصرف چند لیوان آب قلیایی