افسردگی و تاثیرات خوب آب قلیایی

1399/4/17
افسردگی و تاثیرات خوب آب قلیایی

 

 

تاثیر آب قلیایی و درمان افسردگی

 

 

تاثیر آب قلیایی در درمان افسردگی


ادامه مطلب

بیماری ms و معجزه آب قلیایی

1399/4/17
بیماری ms و معجزه آب قلیایی

بیماری ms و معجزه آب قلیایی

 

 

افرادي كه از نظر ژنتيكي داراي طبع سردي هستند و مدام از غذ اهاي سرد (غذ ا هايي با pH اسيدي ) به حد وفو ر ا ستفاده می کنند و همچنین علا قه زيا دي به خوردن ترشيجات و امثا ل آن را دارند ، بيشتر در معرض بيماري ( ام . اس ) قرار مي‌گيرند . عموماً در بيماران مبتلا به ( ام . اس ) pH خون گرايش به حالت اسيدي دارد . آب یونیزه قلیایی با قدرت جذب بالا و pH قلیایی، اسید لاکتیک موجود در عضلات که به انقباض آن ها می انجامد را خنثی نموده و همچنین با تسریع جریان خون باعث بهبود روند بیماری می شود .

 

 


ادامه مطلب