کنترل و بهبود فشار خون و از بین رفتن لکه های پوست

1398/11/5
کنترل و بهبود فشار خون و از بین رفتن لکه های پوست

کنترل و بهبود فشار خون و از بین رفتن لکه های پوست


بهبود سرطان

1398/9/29
بهبود سرطان

بهبود سرطان با دو ماه استفاده از آب قلیایی 


برطرف شدن 23 میلی سنگ کلیه در کمترین زمان

1398/7/29
برطرف شدن 23 میلی سنگ کلیه در کمترین زمان

برطرف شدن 23 میلی سنگ کلیه در کمترین زمان


برطرف شدن مشکلات حاد ..قلب و روده و کلیه وپروستات

1398/6/31
برطرف شدن مشکلات حاد ..قلب و روده و کلیه وپروستات

برطرف شدن مشکلات حاد ..قلب و روده و کلیه وپروستات


برطرف شدن سوزش و خارش چشم

1398/4/30
برطرف شدن سوزش و خارش چشم

برطرف شدن سوزش و خارش چشم

بعد از درمانهای بی شمار و عدم نتیجه

 


درمان قند خون و سنگ کلیه بطور کامل

1398/2/7
درمان قند خون و سنگ کلیه بطور کامل

درمان قند خون  380و سنگ کلیه به قطر های 16 میل و12و10و8و6و5 بطور کامل


برطرف شدن سنگ کلیه وبند آمدن خونریزی کلیه

1398/1/29
برطرف شدن سنگ کلیه  وبند آمدن خونریزی کلیه

برطرف شدن چند سنگ کلیه وبند آمدن خونریزی کلیه

با مصرف 3 لیوان آب قلیایی ولرم


بهبود کامل بیماری پوستی بعد از 4 سال درمان

1398/1/18
بهبود کامل  بیماری پوستی بعد از 4 سال درمان

بهبود کامل بیماری پوستی بعد از 4 سال درمان


درمان قطعی سنگ کلیه

1397/12/26
درمان قطعی سنگ کلیه

درمان قطعی سنگ کلیه 


بهبود سرطان خون

1397/12/11
بهبود سرطان خون

بهیود سرطان خون به مدت 10 روز