درمان تومور 7 سانتی متری

درمان تومور 7 سانتی متری

درمان تومور 7 سانتی متری کبد بمدت 4 ماه با آب قلیایی

و کوچک شدن و خارج شدن از کبد ..


@jansonwater
???? ???? ???? ???? ????یک دیدگاه بنویسید
8 + 5